But how will we pay for this?

Now, as financial exercise reemerges even as daily new confirmed situations of the virus major a hundred,000, we can start off to deal with how governments can fork out back their debts.1  For designed marketplaces, at minimum, the problem could be less dire than some panic. A rational reaction It […]

Wydajny i niskoemisyjny piec do wypalania ceramiki – Information Centre – Research & Innovation

Przemysł ceramiczny odpowiada za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. W celu zmniejszenia dużego śladu węglowego tego sektora, zespół finansowanych przez UE badaczy i programistów wykorzystał symulację, technologię i testy, aby na ich podstawie opracować bardziej efektywny energetycznie piec do wypalania ceramiki. Dzięki temu powstał nowoczesny, niskoemisyjny piec, który […]

Sviluppare una fornace meno inquina… – Information Centre – Research & Innovation

L’industria della ceramica è responsabile dell’emissione di una considerevole quantità di fuel serra. For each contribuire a ridurre la sua vasta impronta di carbonio, un gruppo di ricercatori e sviluppatori finanziato dall’UE ha impiegato tecnologie, simulazioni e check per creare una fornace più efficiente. Il risultato è una soluzione d’avanguardia […]